Sponsor een Opkikkerdag

Elk kind is wel eens ziek, dat is de normaalste zaak van de wereld. Een stevige griep of amandelen die opspelen. In het ergste geval moet het kind een paar dagen naar het ziekenhuis. Als ouders maak je je bij dit soort kleinigheden toch ongerust over je zieke kind. Zodra je kind beter is, pak je de draad echter weer snel op. Je kind krijgt een extra knuffel of kadootje en het ‘leed’ is snel weer vergeten. Het wordt heel anders wanneer je kind langdurig onder behandeling moet blijven in een ziekenhuis, ten gevolge van een ongeval of ziekte. 

De moed er in houden

Door alle onzekerheden maak je als gezin een emotioneel proces door. Samen met je kind maak je alle vervelende momenten en teleurstellingen mee. Hoe lang blijft je kind nog ziek? Wordt het straks weer helemaal de oude? Wanneer kan je je kind weer mee naar huis nemen? Door de opname in een ziekenhuis ben je als ouder soms gedwongen ook tijdelijk mee te ‘verhuizen’ naar een opvangadres. De andere gezinsleden krijgen als vanzelfsprekend wat minder aandacht. Alles komt op de tweede plaats. Je zieke kind staat, terecht, voorop en is op dat moment het belangrijkst. Je wilt zo vaak als mogelijk is in de buurt zijn van je kind om het de steun te kunnen geven, waar het om vraagt. Het vraagt van iedereen heel veel extra energie om de moed er voortdurend in te kunnen houden. 

Steentje bijdragen

U kunt de stichting steunen door een bijdrage over te maken voor deze Opkikkerdagen. Het is al mogelijk om bij te dragen aan één Opkikkerdag. U ontvangt achteraf een verslag, geschreven door een gezin.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling PR en Fondsenwerving via 036-5386660 of info@opkikker.nl.