Gezin aanmelden

Wij werken samen met 95 ziekenhuizen en/of instellingen in Nederland, waaronder alle academische ziekenhuizen. De pedagogisch- en maatschappelijk werkers van deze ziekenhuizen/instellingen melden de gezinnen aan voor een Opkikkerdag. Zij hebben namelijk goed zicht op welke gezinnen een Opkikker kunnen gebruiken en op welk moment.

Klik hier voor het overzicht van alle ziekenhuizen en instellingen waar wij mee samenwerken. 

Naar aanleiding van deze aanmelding, zoeken wij contact met het gezin voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek achterhalen wij wat de interesses en dromen van de verschillende gezinsleden zijn. Zo kunnen wij er voor zorgen dat er voor elk van hen wat te beleven is tijdens hun Opkikkerdag!

Ken jij een gezin dat wel een Opkikker kan gebruiken? Het is mogelijk om dit gezin aan te melden voor een Opkikkerdag. Wanneer blijkt dat het gezin binnen de doelgroep van onze stichting valt en zij de afgelopen tien jaar nog geen Opkikkerdag hebben gehad, nemen wij contact op met het gezin. Wij sturen het gezin een medische verklaring toe die zij moeten laten ondertekenen door een behandelend arts of huisarts. Zodra wij deze retour ontvangen van het gezin, zullen wij het gezin op de belangstellendenlijst plaatsen. Als er een plekje vrij komt voor een Opkikkerdag, benaderen wij het gezin!

Momenteel duurt het ongeveer een half jaar voordat een belangstellend gezin in aanmerking komt voor een Opkikkerdag. Mocht er een spoedeisend karakter zijn, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@opkikker.nl

Klik hier om een gezin aan te melden voor een Opkikkerdag.