Partnerships

Stichting Opkikker is geheel zelfstandig, ontvangt geen subsidie van de overheid en is niet aangesloten bij loterijen. Om haar doelstelling te kunnen bereiken is ze volledig afhankelijk van de inzet en ondersteuning van bedrijven en particulieren. Gelukkig zijn er veel partijen betrokken bij het werk van Stichting Opkikker. Sommige bedrijven zetten zich al meerdere jaren achter elkaar in voor de stichting. Graag vertellen we u meer over deze partnerships.