Opkikker voor uw bedrijf

Stichting Opkikker biedt u de kans om als bedrijf een leuke dag te organiseren voor een langdurig ziek kind en het gezin. U geeft zo een waardevol steuntje in de rug aan mensen die een dagelijks bestaan vol angsten en spanningen kennen en... u krijgt er nog meer voor terug! Het organiseren van een Opkikkerdag biedt uw medewerkers de mogelijkheid om te werken aan teambuilding terwijl er tegelijkertijd nog een extra dimensie aan gegeven wordt door samen te werken aan een goed doel. Het onderwerp raakt iedereen en onze praktijkgerichte aanpak geeft een extra motivatie aan uw medewerkers om zich als team in te zetten. Op deze manier draagt het initiatief om een Opkikkerdag te organiseren bij aan een Opkikker voor uw bedrijf.

Een concrete en plezierige opdracht

De dag of dagen worden georganiseerd door een of meerdere teams van 12 medewerkers van uw bedrijf op basis van een keuze die door het gezin wordt gemaakt tijdens een intakegesprek. Een van de medewerkers van uw bedrijf en een vrijwilliger van onze stichting zijn aanwezig bij dit intakegesprek. Het gezin maakt een keuze uit de mogelijkheden die vermeld staan in het Opkikkerboek van Stichting Opkikker.

Het organiseren van een Opkikkerdag bestaat uit de volgende stappen:

- een kick-off meeting voor de deelnemende medewerkers uit uw bedrijf;
- het intakegesprek met het gezin;
- de organisatiedag;
- de Opkikkerdag;
- het nabezoek;
- een evaluatie met de medewerkers van uw bedrijf.

De organisatiedag bestaat uit het gezamenlijk maken van een plan en een draaiboek. Op de regeldag wordt besloten hoe er invulling wordt gegeven aan de keuze van het gezin. In teamverband bepalen de medewerkers hoe de rollen worden verdeeld en wie er moet worden benaderd om de Opkikkerdag mogelijk te maken, eventueel nog aangevuld met een alternatief scenario. Vervolgens gaan de medewerkers aan de slag met het bellen en regelen. Op deze dag worden uw medewerkers begeleid door een Opkikkermedewerker. Deelname aan het intakegesprek, de Opkikkerdag en het nabezoek door de medewerkers van uw bedrijf gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Kosten

Stichting Opkikker begeleidt het hele traject om een Opkikkerdag te organiseren, van de kick-off meeting tot en met het nabezoek aan het gezin. Hiervoor brengt Stichting Opkikker kosten in rekening. Alle inkomsten van Stichting Opkikker worden aangewend voor de Opkikkerdagen voor langdurig zieke kinderen en hun gezin.

Stichting Opkikker geeft er gezien de organisatie van de dagen en het op effectieve wijze inzetten van de begeleiding, de voorkeur aan dat er minimaal 3 dagen worden afgenomen. Bij het organiseren van meerdere dagen kunnen de begeleidingskosten worden verspreid over deze dagen. De directe kosten voor het organiseren van een sessie van 3 Opkikkerdagen bedragen dan € 4000,-. U kunt één of meerdere sessies Opkikkerdagen organiseren. Een keuze voor meerdere dagen houdt in dat meer medewerkers van uw bedrijf in teamverband kunnen meedoen aan het uitwerken van een leuke en dankbare opdracht. Ook bij de organisatie van Super Opkikkerdagen
werkt Stichting Opkikker samen met het bedrijfsleven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Fondsenwerving via 036-5386660 of info@opkikker.nl.