Klachtenprocedure Stichting Opkikker

Stichting Opkikker kent een klachtenprocedure. De procedure beoogt gelijktijdig te voorzien in artikel lid 3 inzake fondsenwerving, voorlichting en communicatie van het CBF regelement. Voor meer informatie, het opvragen van de procedure, het bespreken van een klacht of de voortgang van de afhandeling van uw klacht kunt u terecht bij Marcia van Beek. 

marciavanbeek@opkikker.nl  of via 036-5386660