Meerjarenbeleidsplan

Wij hebben een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan heeft tot doel de strategische en operationele doelen voor een periode van 5 jaar richting te geven. 

Wij zijn van mening dat met het stellen van toekomstige doelen, deze doelen ook realistisch worden. Het meerjarenbeleidsplan helpt de stichting om deze doelen op termijn ook te kunnen realiseren. Stichting Opkikker mag al jaren rekenen op steun vanuit de maatschappij. De vraag naar Opkikkerdagen is groot maar om de gehele doelgroep te bereiken zullen er grote stappen genomen moeten worden. Om deze stappen in de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen nemen, vinden wij het belangrijk om haar toekomstige doelen te beschrijven en hier gefaseerd naar toe te werken. 

Wij nodigen u van harte uit om het meerjarenbeleidsplan van de stichting te lezen.