Bestuur Stichting Opkikker

Het bestuur is er om samen met de directeur het beleid te bepalen voor Stichting Opkikker en toe te zien op de voortgang van de uitvoering van de jaarplannen. Aan het eind van elk jaar evalueert het bestuur samen met de directie officieel haar functioneren. Het bestuur vergadert elk kwartaal over o.a. de financiële en operationele kwartaalrapportages en het personeels- en vrijwilligersbeleid.  Naast de bestuursvergaderingen zijn de individuele bestuursleden regelmatig aanwezig bij o.a. Opkikkerdagen, Ambassadeursdagen en het Backstage event voor sponsors. Je hebt maximaal 7 bestuursleden, het liefst vanuit heel verschillende disciplines. Wij hebben er 3. Allemaal zeer capabele professionals, en nog leuk ook.

We stellen ze graag aan je voor:

Voorzitter: René Schelvis

Medeoprichter van het IMC Handelshuis, bestuurslid en adviseur diverse goede doelen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Big Move Institute.

Penningmeester: Buddy Bienfait

Directeur technische handelsfirma Bienfait BV in Haarlem, bestuurslid van een Haarlemse stichting die mensen in financiële nood ondersteunt.

Secretaris: Drs. Anneke Dubbink

Senior adviseur adviesbureau HPB Consult. Projectleider en coach complexe organisatieveranderingen, raadslid in het gemeentebestuur van Houten.

Zo’n bestuur, hoe zit dat?

  • Mochten we er toch een extra bestuurslid bij willen, dan wordt altijd eerst gezocht in ons eigen netwerk voordat we gaan adverteren.
  • Een nieuwe kandidaat wordt geselecteerd en daarna benoemd door het bestuur zelf, nadat hij of zij uitgebreid heeft gesproken met het hele bestuur en de directie.
  • Het bestuur bepaalt samen met de directeur het beleid van Stichting Opkikker en ziet erop toe dat het ook goed en tijdig wordt uitgevoerd. Denk hierbij vooral aan het monitoren van bijvoorbeeld fondsenwerving, sponsoring, personeel en vrijwilligers.
  • Dit is een vrijwillige en onbetaalde baan. Bestuursleden mogen wel onkosten declareren, maar dat doen ze eigenlijk nooit.
  • Hun nevenfuncties zijn zo anders dan hun bestuursfunctie voor Stichting Opkikker, dat er op geen enkele manier sprake is van belangenverstrengeling.
  • Ons bestuur opereert conform de eisen van het CBF en functioneert helemaal prima zonder eigen, apart reglement op papier. Klik hier voor het directiestatuut van Stichting Opkikker.