Stichting Opkikker stelt de informatie op haar website (www.opkikker.nl) met grote zorg samen. Het copyright van alle teksten en foto’s die op deze site gebruikt worden, behoort toe aan Stichting Opkikker. Deze teksten en foto’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Opkikker niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Informatie die wel vrij mag worden gebruikt staat genoemd bij de rubriek “downloads”.

Stichting Opkikker mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar site naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht om aangeboden informatie niet te plaatsen.

Stichting Opkikker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van www.opkikker.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

Stichting Opkikker is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarop naar www.opkikker.nl wordt verwezen.

Cookies

De website van Stichting Opkikker maakt gebruikt van verschillende cookies. Cookies zijn bestandjes op je computer, tablet of telefoon die onder andere worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Zo worden je gegevens tijdens een online donatie in een cookie opgeslagen zodat deze juist gecommuniceerd kunnen worden naar het back-end systeem.

Ook maakt Stichting Opkikker gebruik van tracking cookies van Google adwords en Google analytics. Aanvullend hierop zijn er technische samenwerkingspartners die namens Stichting Opkikker cookies plaatsen. Deze cookies zijn enkel bedoeld voor gebruik door Stichting Opkikker.

Privacy

Stichting Opkikker verzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. De medische informatie die aan ons verstrekt wordt, is strikt vertrouwelijk. Deze wordt alleen met toestemming van de ouders/verzorgers met derden gedeeld als dat noodzakelijk is voor het organiseren van de Opkikkerdag.
De gegevens van deze gezinnen worden uitsluitend gebruikt voor het realiseren van de Opkikkerdagen en de administratieve afhandeling hiervan. Beeldmateriaal van de Opkikkerdag wordt alleen met toestemming van het gezin gebruikt voor publicatie.

Gegevens van donateurs, sponsors en overige geïnteresseerden worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het innen van donaties en het verzenden van publicaties. Deze gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Indien geen prijs wordt gesteld op toezending van publicaties of informatie over Stichting Opkikker, dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij:

Stichting Opkikker
Kerkstraat 92
1354 AC Almere
info@opkikker.nl (link stuurt een e-mail)