Met hart en ziel

Eenmaal in ons vizier, blijven we vaak levenslang verbonden aan ‘onze’ Ambassadeursgezinnen. Ze vormen voor ons een heel bijzondere groep. Gezinnen die zelf nog dagelijks te maken hebben met ziekte zetten zich met hart en ziel in voor ándere gezinnen met een ziek kind. Hoe bijzonder is dat?!

Ambassadeursprogramma

Inmiddels hebben we zo’n 3.000 ambassadeurs in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar oud. Deze kinderen – vaak zelf ziek – zetten zich op een eigen, vrijblijvende manier in voor Opkikker. De één zamelt mobieltjes in, terwijl de ander een sponsorloop organiseert op school. Dit geeft ze de kans iets te doen voor lotgenoten en daarmee een andere, pósitieve draai te geven aan hun ziekte.

Door het ambassadeurschap geven we kinderen trots, eigenwaarde, kracht, verantwoordelijkheid EN de geborgenheid van een sociaal netwerk waar ze desgewenst op kunnen terugvallen. Het gevolg? Ze kunnen weer even gewoon kind zijn. De nadruk bij het ambassadeurschap ligt altijd op die transformatie van (broer of zus van een) patiënt naar kind. Zo hebben we een blijvende, positieve impact op hun leven.

Ambassadeursverhalen

Ambassadeursdagen

Om iets voor onze ambassadeurs terug te doen, organiseren we elk jaar de Ambassadeursdagen, die worden bestempeld als een ‘jaarlijkse Opkikker’. Deze dagen staan vooral in het teken van plezier, ontspanning, (nieuwe) vriendschappen en lotgenotencontact. Voor ons zijn deze dagen een mooi moment om onze ambassadeurs eens flink in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet. Ieder jaar vinden de Ambassadeursdagen plaats op een andere locatie. In 2021 waren we in Attractiepark Duinrell. Bekijk hierboven de video om een goed beeld te krijgen van deze fantastische, vrolijke dagen!

KIK MAGAZINE

Door het jaar heen houden we contact met onze ambassadeurs via mail èn via ons eigen tijdschrift KIK die elk kwartaal op de mat valt. Deze ‘Opkikker door de brievenbus’ is een glossy voor en door ambassadeurs. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf een artikel schrijven over hun unieke passie, als fotomodel op de cover, of namens Opkikker een interview doen met BN’ers als André Kuipers, Geraldine Kemper of Jan des Bouvrie.