Integriteit meldpunt

Stichting Opkikker vindt het belangrijk aandacht te besteden aan een integere manier van werken die past bij onze kernwaarden. Vandaar dat we onze gedragsregels hebben vastgelegd in een Integriteitsbeleid 2023. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk hoe wij als stichting op een respectvolle manier met elkaar en met anderen omgaan. Daarmee creëren we een cultuur waarin iedereen zich welkom en prettig kan voelen, maar ook veilig genoeg is om zich uit te spreken wanneer dit niet zo is.

Wij vinden het belangrijk om te zorgen dat iedereen zich vrij voelt om bepaald gedrag te melden. Bent u niet werkzaam bij Stichting Opkikker, maar wilt u iets melden? Neem dan contact op met onze Teamleider Bedrijfsvoering Linda Saan via linda@opkikker.nl of 036 538 6660. Voor onze collega’s is er intern een andere vertrouwenspersoon aangewezen.