Klachtenprocedure

Klachten kunnen een waardevolle bron van informatie zijn over hoe goed je functioneert en wat je nog kunt verbeteren. Een leermomentje als het ware! Daarom zijn we dankbaar dat mensen die een minder fijne ervaring hebben met Stichting Opkikker de moeite nemen om ons dit te laten weten. Uiteraard werken we met een klachtenprocedure die voldoet aan het CBF-Reglement (artikel 4 lid 3 inzake fondsenwerving, voorlichting en communicatie).

Heb je een klacht of wil je meer informatie over de inhoud van onze klachtenprocedure? Neem hiervoor contact op met onze Teamleider Bedrijfsvoering Linda Saan via linda@opkikker.nl of 036 538 6660.

Integriteit meldpunt

Stichting Opkikker vindt het belangrijk aandacht te besteden aan een integere manier van werken die past bij onze kernwaarden. Vandaar dat we onze gedragsregels hebben vastgelegd in een Integriteitsbeleid 2023. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk hoe wij als stichting op een respectvolle manier met elkaar en met anderen omgaan. Daarmee creëren we een cultuur waarin iedereen zich welkom en prettig kan voelen maar ook veilig genoeg om zich uit te spreken wanneer dit niet zo is.

Wij vinden het belangrijk om te zorgen dat iedereen zich vrij voelt om bepaald gedrag te melden. Neem hiervoor contact op met onze Teamleider Bedrijfsvoering Linda Saan via linda@opkikker.nl of 036 538 6660.