Disclaimer

Stichting Opkikker stelt de informatie op haar website (www.opkikker.nl) met grote zorg samen. Het copyright van alle teksten en foto's die op deze site gebruikt worden, behoort toe aan Stichting Opkikker. Deze teksten en foto’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Opkikker niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Informatie die wel vrij mag worden gebruikt staat genoemd bij de rubriek “downloads”.

Stichting Opkikker mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar site naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht om aangeboden informatie niet te plaatsen.
Stichting Opkikker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud van www.opkikker.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.
Stichting Opkikker is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarop naar www.opkikker.nl wordt verwezen.

 

Stichting Opkikker onderhoudt de volgende websites en themasites:

www.mobieltjesactie.nl

www.koffiemorning.nl

www.littlebigspeakers.nl

www.ambassadeursdag.nl