Samenwerking met Stichting artsen voor kinderen

Deze week hebben wij ons kersverse partnerschap met Stichting Artsen voor kinderen ondertekend! 

Stichting artsen voor kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking. Dit doen zij met met praktische, innovatieve projecten die zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden van projecten zijn Fitkids, een speciaal fitness- en oefenprogramma voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, en de Cyberpoli, een online platform waar jongeren informatie kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten en vragen kunnen stellen aan een panel van medisch behandelaars en ervaringsdeskundigen.

Op naar een waardevolle samenwerking rondom onze aanmeldingen en het genereren van meer bekendheid voor beide stichtingen!